Web de la Federació

Catalana de Futbol

 

Web de la Real Federación Espańola de Futbol 

 

Web del Servei

Meteorolņgic de Calalunya

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edició digital del

diari El Punt

 Retransmissions esportives
per internet

Edició digital del

Diari de Girona

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Web de la UEFA

dedicada a la mąxima competició europea de clubs

 

Web oficial de l'organisme rector del futbol mundial

 

Web de la Generalitat de Catalunya de promoció de l'esport catalą